دندان نیش نهفته

دندان نیش نهفته

دندان نیش نهفته

نهفتگی دندان نیش

در درمان ارتودنسی یکی از ناهنجاری هایی که توسط ارتودنسی و زیر نظر متخصص ارتودنسی، قابل درمان می باشد ناهنجاری دندان نیش نهفته می باشد.

دندان های نهفته ممکن است در جاهای مختلفی در محیط دهانی بیمار وجود داشته باشند. دو نوع از دندان های نهفته، دندان نیش نهفته و دندان عقل نهفته می باشند. دندان عقل نهفته در بسیاری از افراد شایع تر می باشد

 ناهنجاری دندان نیش نهفته

عموما دندان نیش نهفته در افراد در قسمت فک بالا وجود دارد و در غیر این صورت می توان این دندان ها را در قسمت قوس دندانی و بالای ریشه دندان مشاهده کرد.

نهفته شدن دندانهای نیش در فک بالا باشد. علاوه بر ظاهر نازیبایی که به دلیل عدم حضور دندان نیش در دهان ایجاد می شود

شیوع ناهنجاری دندان نیش نهفته

این ناهنجاری در خانم ها بیش از آقایان رایج است و تنها دو درصد افراد دچار این ناهنجاری خواهند شد.

یک سوم نهفتگی دندان نیش در قسمت لبیال و دو سوم آنها در قسمت پالاتال مشاهده می شود.

نهفتگی دندان در فک بالا بسیار شایع تر از نهفتگی آن در در فک پایین می باشد و می توان بیان داشت به میزان دو برابر در فک بالا مشاهده می شود.

نهفتگی لبیال و پالاتال

در صورتی که دندان نیش در فک بالا و در قسمت بیرونی و به سمت فک قرار داشته باشند، لبیال گفته می شود.

این در صورتی است که دندان نیش نهفته در فک بالا با قرارگیری در قسمت کام، به نام پالاتال شناخته می شوند.

دلایل بروز نهفتگی دندان نیش

نهفتگی دندان نیش فک بالا می تواند به سمت گونه (لبیال) یا به سمت زبان (پالاتال) باشد. در کیس های لبیال شایعترین اتیولوژی شناخته شده، کمبود فضای قوس دندانی است حال آنکه در موارد پالاتال انحراف مسیر تکاملی جوانه دندان نیش بیشترین احتمال بروز ناهنجاری می باشد.

تشخیص نهفتگی دندان

متخصصین ارتودنسی پیشنهاد می کنند تا در سن ۷ سالگی برای انجام رادیوگرافی کلی برای بررسی روند رشد دندان ها و ناهنجاری های پیش رو اقدام شود.

در اکثر مواقع، علت اصلی رشد دندان به صورت نهفته، عدم وجود فضای کافی در فکین می باشد. برای باز کردن فضای فک می توان به متخصص ارتودنسی مراجعه کرد تا از دستگاه بازکننده کام یا اکسپندر برای درمان استفاده شود.

در صورت عدم تشخیص زود هنگام، ممکن است در برخی مواقع نیاز به جراحی وجود داشته دارد

عدم رشد دندان نیش دائمی و باقی ماندن دندان نیش شیری تا ۱۳ سالگی

درمان دندان نیش نهفته

در صورتی که برای درمان و تشخیص زود هنگام اقدام شود، نیازی به جراحی و درمان های بعدی نخواهد بود.

بهترین شیوه در این بین، کشیدن دندان نیش شیری می باشد تا جای مناسب برای دندان نیش دائمی باز شود و باعث درآمدن دندان نهفته خواهد شد.

در این صورت دندان نیش نهفته افقی به حالت عمودی نزدیکتر خواهد شد و در جایگاه مناسب خود قرار خواهد گرفت.

با انجام مراقبت های پیشگیرانه می توان از جراحی دندان نیش نهفته افقی و جراحی دندان نیش نهفته فک بالا فاصله گرفت و به روند رشد دندان ها از حالت نهفته به حالت نرمال کمک کرد.

اشتراک گذاری :

دیدگاه خود را بنویسید