نیش عمیق

دیپ بایت یا نیش عمیق

دیپ بایت یا نیش عمیق

دیپ بایت یا نیش عمیق زمانی رخ می دهد که دندان های جلویی در فک های بالا و پایین فرد بلند تر از حد معمول می شوند. در این صورت این دندان ها بیش از حد دندان های مقابل خود را همپوشانی می کنند. این عارضه اغلب به علت ژنتیک اتفاق می افتد و نتیجه

بیشتر بخوانید