دندانى نياز به درمان ريشه (عصب كشى)دارد

درمان ریشه دندان

دندانى نياز به درمان ريشه (عصب كشى)دارد

دندانی که نیاز به درمان ریشه دارد :

۱-بعدازخوردن آب سردوگرم درد طولانى مدت دارد.

۲-دردشديدوخودبخودى داشته باشد وگاهى ممكن است شبهادردبيشتر شود.

۳-دندانى كه درحال حاضر درد ندارد ولى به علت پوسيدگى تدريجى ونفوذ ميكروب ها به عصب دندان، دندان ديگر زنده نيست وممكن است در استخوان نيز كيست ايجاد شده باشد.

۴-دندان هايي كه درد شديدى نداشته اند اما در حين كار دندانپزشك متوجه ميشود كه پوسيدگى به عصب رسيده و نياز به درمان ريشه دارد.

۵-دندانى كه به علت ضربه دچار آسيب ديدگى شده باشد.

اشتراک گذاری :

دیدگاه خود را بنویسید