ارتودنسی نوجوانان

ارتودنسی نوجوانان

ارتودنسی نوجوانان

ارتودنسی گروه سنی نوجوانان

بهترین سن ارتودنسی ثابت دو فک بین ۱۲ تا ۱۵ سالگی می باشد. در این سنین ضمن تکمیل رویش دندانهای دائمی ریشه ها از تکامل و ارتفاع کافی جهت اعمال نیروهای ارتودنسی برخوردار هستند.

همچنین در این سنین همکاری بیمار با متخصص ارتودنسی خیلی خوب هست واکنش منفی نسبت به دیده شدن دستگاههای ارتودنسی نشان نمی دهد زیرا براکت های ارتودنسی را روی دندانهای بسیاری از هم سن و سالان خود می بیند. نوجوانان به دلیل سن مطلوب سرعت حرکت دندانها در این سنین بیشتر از بزرگسالی است از این رو تسهیل درمان ارتودنسی و طول کمتر درمان از دیگر مزایای ارتودنسی ثابت در این سنین می باشد.

دیدگاه خود را بنویسید