دکتر سید پیام حسینی

دکتر سید پیام حسینی ورودی سال ۱۳۷۸ در رشته دندانپزشکی بوده و پس از گذراندن دوره عمومی دندانپزشکی مشغول به تحصیل در دوره تخصصی ارتودنسی نموده اند و موفق به اخذ مدرک تخصصی ارتودنسی از دانشگاه MALMO سوئد گشته اند از آنجا که ارتودنسی یک علم به روز می باشد گذراندن دوره های جداگانه نیز مانند invisalign و incognito (ارتودنسی زبانی و ارتودنسی نامرئی)نیز باید در مسیر کاری گذرانده شود که ایشان تمامی این دوره ها را نیز به صورت جداگانه گذرانده اند. در این مطب ارتودنسی به صورت تخصصی با تکیه بر تمام روشهای نوین و به روز دنیا با بهترین وسایل و مواد دندانپزشکی انجام میشود . و ما مطمئن خواهیم شد که تمام نیاز های شما به بهترین نحوه ممکن برطرف کنیم و به بهترین و ایده آل ترین نتیجه درمانی در محیطی کاملآ دوستانه و صمیمی با نهایت احترام به خواسته های شما حاصل آوریم